İbrahim Savrum

PROJE DETAYI

Mosder

Mosder 21. yüzyıl dünyası küreselleşme süreci ile birlikte yeniden şekilleniyor. Uluslararası tüm sektörlerdeki ve para piyasalarındaki değişimler ile birlikte dünya mobilya sektörü de yeni bir çerçeve çiziyor. Sektör yeni piyasaların açılması ve gelişmekte olan ülkelerin gelir düzeyindeki artışın tüketime yansıması nedeniyle sürekli gelişiyor. Kentleşme,